biuro@totalnareklama.pl
882 921 041, 505 439 624

W jaki sposób przebiega produkcja wyrobów poligraficznych?

Produkcja wyrobów poligraficznych to zespół czynności wykonywanych pomiędzy zakończeniem pracy autora a rozpoczęciem dystrybucji dzieła. Stąd też wzięła się oryginalna nazwa tego procesu – prepress-press-postpress. Każdy z członów tego wyrażenia traktowany jest jako poszczególny etap produkcji wyrobów poligraficznych.

Faza prepress

Wstępna faza wykonania wydruku może składać się z wielu elementów. Jednym z nich jest przeniesienie danego pliku tekstowego, graficznego czy też obrazów cyfrowych z aparatu i kamery na właściwy komputer. Za prepress uważa się również skanowanie wszelkich płaskich wydruków i przepisywanie tekstu do edytora tekstowego. Tekst można również wprowadzić z zeskanowanego materiału za pomocą programów do rozpoznawania pisma (oprogramowanie typu OCR). Poza tym za prepress uznaje się retusz grafiki, a także wykonywanie elementów graficznych czy nadawanie poszczególnym elementom specjalnych efektów graficznych. W fazie prepress plik poddaje się również korekcie i zmianom, zgodnie z życzeniem zleceniodawcy. Istotne jest również zadbanie o to, aby tekst i grafika były w odpowiedni sposób rozmieszczone na stronie. Końcowy etap obróbki graficznej to tzw. ripowanie – plik zapisany językiem PostScript jest przekształcany w obraz rastra drukarskiego.

Czas na press!

Teraz czas na przygotowanie do druku, jak i na sam proces druku, czyli na „press”. Jako czynności wchodzące w zakres tego etapu można uznać też przygotowanie form drukowych i maszyn drukarskich. Później wymagają one jeszcze demontażu. Niekiedy dokonuje się również złożenia poszczególnych arkuszy wydruku oraz ich wysuszenia w maszynie drukarskiej.

Wielki finał, czyli postpress

Produkcja wyrobu poligraficznego kończy się na etapie postpressu. Są to więc wszystkie etapy wykończeniowe, które nadają wydrukowi ostateczny szlif. Papier może być więc laminowany, bigowany (robienie wgnieceń na wydruku), załamywany, sztancowany (poddawany wykrawaniu), a także klejony. Dla przygotowania publikacji potrzebne jest również obcięcie spadów. Większe dzieła tworzy się za pomocą łączenia mniejszych składek poprzez klejenie lub szycie. Etap postpressu to także czas na założenie okładek i obwolut. Wyrób poligraficzny, taki jak książka czy czasopismo, może również posiadać specjalne miejsce na dołączenie ulotki czy płyty CD – tę czynność nazywa się insertowaniem. Ostatnim etapem prac jest foliowanie, czyli pakowanie pojedynczych egzemplarzy książek czy czasopism.

Comments are closed.

error: Content is protected !!