biuro@totalnareklama.pl
882 921 041, 505 439 624

Warunki korzystania z serwisu

Witamy na stronie internetowej TOTALNA REKLAMA

Poniższe warunki regulują korzystanie z tych stron i stron zlokalizowanych pod domeną totalnareklama.pl. Prosimy o zapoznanie się z warunkami przed rozpoczęciem użytkowania tej strony, ponieważ dotyczą one sposobu korzystania z niej. Korzystając z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na warunki. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, modyfikacji, dodawania i usuwania części warunków w dowolnym terminie.

Nazwa handlowa “TOTALNA REKLAMA”, używana na tej stronie i w poniższych zasadach i warunkach korzystania z serwisu, odnosi się do wszystkich zarejestrowanych organizacji działających pod tą nazwą.

Niniejsza umowa nie może zostać zmieniona, uzupełniona lub poprawiona za pomocą żadnych innych dokumentów. Wszystkie takie próby zostaną uznane za nieważne, chyba, że uzgodniono inaczej w formie pisanej podpisanej przez Ciebie i TOTALNA REKLAMA.

Jakość informacji

Informacje na niniejszej stronie internetowej podane są w dobrej wierze, jednak tylko w celach informacyjnych. Pomimo starań, TOTALNA REKLAMA nie może zagwarantować, że wszystkie informacje na stronie są aktualne i kompletne. W związku z tym, informacje w tym serwisie mogą zawierać nieścisłości techniczne, błędy i pomijać pewne fakty.

TOTALNA REKLAMA nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy, nieścisłości czy pominięcia faktów. Nie gwarantujemy dokładności i wiarygodności informacji dostępnych w tym serwisie. Nie jesteśmy zobowiązani do uaktualniania jakichkolwiek informacji zawartych w tym serwisie.

Informacje zastrzeżone

Ten serwis może zawierać informacje o prawach własności i prawach autorskich oraz warunki, które muszą być w związku z nimi przestrzegane.

TOTALNA REKLAMA nie wyraża życzenia otrzymywania poufnych lub zastrzeżonych informacji na temat innych osób poprzez ten serwis. Przesyłając jakiekolwiek informacje lub materiały poprzez serwis, wyrażasz zgodę na uznanie ich za informacje publiczne i jawne.

Prawa autorskie

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością TOTALNA REKLAMA i jest chroniona na mocy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i międzynarodowego prawa autorskiego, zarówno jako praca zbiorowa jak i kompilacja, wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostępność produktów

TOTALNA REKLAMA nieustannie uaktualnia swoje internetowe portfolio produktów. Nowe produkty są dodawana, a wyczerpane linie produktów usuwane. Chociaż w serwisie product może być oznaczony jako dostępny, TOTALNA REKLAMA nie może zagwarantować, że tak jest faktycznie. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do wycofania bez powiadomienia jakiegokolwiek lub wszystkich naszych produktów.

Recenzje

TOTALNA REKLAMA nie ponosi odpowiedzialności za żadną recenzję zamieszczoną w tym serwisie.

Znaki zastrzeżone

Cała zawartość niniejszego serwisu, łącznie z tekstem, grafiką, logotypami, ikonami, plikami do pobrania, jest własnością TOTALNA REKLAMA i jest chroniona na mocy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i międzynarodowego prawa autorskiego.

Inne znaki zastrzeżone i towarowe występujące w niniejszym serwisie są własnością swoich właścicieli, z zastrzeżonymi wszystkimi prawami. Odnośnik do firmy, produktu, usługi lub publikacji nie oznacza zgody lub rekomendacji rzeczonej firmy, produktu, usługi lub publikacji. Wszystkie produkty w niniejszym serwisie, jeśli nie stwierdzono inaczej, są znakami zastrzeżonymi TOTALNA REKLAMA.

Odnośniki do innych stron i serwisów internetowych

TOTALNA REKLAMA nie ma kontroli nad dostępnością lub zawartością jakiejkolwiek ze stron, do której odnośnik znajduje się w niniejszym serwisie lub z której można na niniejszy serwis trafić. Należy zapoznać się z zasadami i warunkami korzystania umieszczonymi na tamtych stronach.

Wyłączenia z gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności

Dane w niniejszym serwisie i pokrewnych kanałach komunikacji dostarczane są „jak są” oraz ”jak są dostępne” tylko do celów informacyjnych. TOTALNA REKLAMA nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do funkcjonowania tego serwisu lub informacji, treści, materiałów lub produktów wymienionych w tym serwisie. Państwo wyraźnie zgadzają się, że korzystają Państwo z niniejszego serwisu na własne ryzyko w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. TOTALNA REKLAMA nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, włączając w to, ale nie ograniczając się tylko do zaniedbania, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. TOTALNA REKLAMA nie gwarantuje, że ten serwis, jego serwery, lub e-maile i materiały przesyłane z tego serwisu, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. TOTALNA REKLAMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tego serwisu lub stron do których odnośniki znajdują się na tym serwisie, w tym, bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub następcze szkody, za utratę zysków, przerwanie działalności, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w inny sposób, nawet jeśli TOTALNA REKLAMA jest wyraźnie poinformowany o możliwości zaistnienia takiej szkody, biorą Państwo na siebie wszelkie koszty niezbędnej usługi, naprawy lub korekty. Niektóre prawa państwowe nie pozwalają na ograniczanie dorozumianych gwarancji lub na wykluczenie lub ograniczenie niektórych odszkodowań. Jeśli przepisy te stosuje się u Państwa, niektóre lub wszystkie zastrzeżenia, wyłączenia lub ograniczenia wyrażone na tej stronie nie mają zastosowania.

Ochrona Prywatności

TOTALNA REKLAMA traktuje Państwa prywatność poważnie. Nie będziemy zbierać danych osobowych, chyba, że dostarczycie nam je Państwo dobrowolnie wysyłając e-mail do webmastera lub przez wypełnienie formularza kontaktowego, takiej jak newsletter, e-mail lub inne formy komunikacji marketingowej. Dane osobowe to informacje szczególne dla Państwa, takie jak imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i adres e-mail. Nie mają Państwo obowiązku podawać nam tych danych. Naszym jedynym celem w zbieraniu danych osobowych podczas wizyty w naszym serwisie jest:
Odpowiedź na Państwa komentarze i prośby o informacje
Dostarczać Państwu informacje na temat nowych produktów i aktualności TOTALNA REKLAMA
Zapisać Państwa w okresowe promocje rozdawania darmowych produktów

TOTALNA REKLAMA nigdy nie udostępni i nie sprzeda danych osobowych osobom trzecim.

Kontakt

Prosimy o przesyłanie wszelkich komentarzy i pytań odnośnie tego serwisu na adres:  biuro@totalnareklama.pl

error: Content is protected !!