biuro@totalnareklama.pl
882 921 041, 505 439 624

Logo a logotyp – na czym polega różnica?

Do wyróżnienia się na rynku służą różne znaki wizualne. Logo można uznać za unikalną formę graficzną, z którą identyfikuje się dana marka, firma lub organizacja. Słowa „logo” i „logotyp” są często stosowane zamiennie. Nie jest to jednak słuszne ze względu na różnice, jakie występują pomiędzy tymi dwoma elementami.

Czym jest logo?

Mianem logo określa się zestaw wszystkich elementów, które stanowią formę graficzną, jaka jest charakterystyczna dla danej organizacji. Na logo składa się logotyp, sygnet oraz hasło. Logo to znak uniwersalny, stosowany na wielu elementach identyfikacji wizualnej – produktach, wizytówkach, gadżetach, stronie internetowej, a nawet samochodach. Ze względu na ogromne znaczenie, jakie odgrywa logo w kształtowaniu wizerunku i reklamie, jego projekt musi być niezwykle przemyślany. Pod uwagę należy wziąć tożsamość firmy, preferencje jej odbiorców, a wreszcie wizerunek, jaki chce się kształtować. Idealne logo musi mieć takie cechy jak uniwersalność, jednoznaczność oraz skalowalność, co oznacza, że jest ono tak samo czytelne bez względu na rozmiar. Logo powinno być unikatowe, to znaczy ma wzbudzać skojarzenia z konkretną organizacją.

Logo a logotyp – kontrowersje

Logotyp to graficzne przedstawienie nazwy danej organizacji, z kolei mianem sygnetu określa się niewielki symbol graficzny, występujący obok logotypu. Ustaliliśmy wyżej, że logotyp jest częścią logo. Jednak nie zawsze jest to adekwatne. Logotyp może służyć jako jedyny element logo, bez sygnetu i sloganu. Wówczas poprawnym jest nazywanie takiego logotypu mianem logo.

Jak zaprojektować logotyp?

Logotyp, jako integralna część logo, wymaga dokładnego przemyślenia. Nazwa powinna zostać stworzona przy użyciu oryginalnej, charakterystycznej typografii. Równie ważna jest odpowiednia kompozycja z sygnetem. Marki nie mogą także zapominać o doborze odpowiednich kolorów, które będą wzbudzać określone skojarzenia u odbiorców. Czcionka powinna posiadać dopasowany rozmiar, a litery należy rozłożyć tak, aby można je było rozczytać bez względu na rozmiar logo. Do stworzenia logotypu i logo warto zaangażować profesjonalnego grafika.

Logo, logotyp i sygnet – jak je stosować?

Organizacje nie zawsze posługują się pełnym logo. Czasami sygnują nośniki reklamy samym logotypem lub jedynie sygnetem. Ten ostatni jest stosowany szczególnie wtedy, gdy brakuje miejsca na umieszczenie pełnego znaku. Jako pojedynczy element identyfikacji wizualnej najrzadziej stosuje się slogan.

Comments are closed.

error: Content is protected !!