biuro@totalnareklama.pl
882 921 041, 505 439 624

Jak druk zmienił świat?

Druk zmieniał się na przestrzeni wieków w sposób diametralny. Przechodził przez kolejne etapy rozwoju, od prymitywnej formy pierwotnej, aż do obecnej, wysoce rozbudowanej postaci.

Pierwsza reprodukcja tekstów za pomocą metod mechanicznych miała miejsce w II w. n.e. w Chinach i polegała na drukowaniu z zastosowaniem klocków mechanicznych, odciskających lustrzane odbicie tekstu. Tak oto w 700 roku powstała pierwsza drukowana książka. Niestety po 1234 roku, kiedy udoskonalono druk o czcionkę ruchomą, zapanował zastój w jego rozwoju w Azji, z uwagi na wysokie skomplikowanie znaków alfabetu i związane z tym utrudnienia.

W Europie druk rozwinął się niezależnie, również rozpoczynając się od metod drzeworytniczych (odciskania tekstu w odbiciu lustrzanym). Za twórcę druku w Europie uważa się niemieckiego złotnika Gutenberga, który wynalazł czcionkę ruchomą i otworzył pierwszą na świecie drukarnię. Jego pionierskim dziełem była Biblia Gutenberga, składająca się z ponad 600 kartek, wyprodukowana w ilości 163 egzemplarzy. Najstarsze druki, określane mianem inkunabułów, miały postać pisma ręcznego, natomiast wszelkiego rodzaju ilustracje musiały zostać domalowane ręcznie. Ponadto książki wydawane w renesansie występowały w postaci broszury – bez zszycia i oprawy, za której stworzenie odpowiedzialny był nabywca.

Już pod koniec XV wieku istniało kilkanaście drukarni, a na rynku pojawiło się około kilkunastu milionów książek. Wtedy też rozwinął się druk wielobarwny. Od tego momentu intensywny rozwój druku doprowadził do jego uprzemysłowienia i zmechanizowania, czego symbolem była prasa drukarska napędzana maszyną parową. Metoda druku Gutenberga, a więc ręczny dobór pojedynczych liter, została udoskonalona w XIX wieku, dzięki skonstruowaniu linotypu i monotypu.W 1904 powstała pierwsza maszyna offsetowa.

Aktualnie z druku korzystamy za pośrednictwem najbardziej popularnego narzędzia użytkowego, będącego symbolem rozwoju technologii – podłączanej do komputera drukarki. Umożliwia ona wydruk dowolnego obrazu oraz treści, z możliwością swobodnej modyfikacji różnorodnych parametrów. Do druku wykorzystywane są także przeróżne rodzaje papierów, o różnej gramaturze i fakturze, w zależności od potrzeb i zastosowania.

Biblioteczne i księgarniane półki uginają się od różnych gatunków książek, tomików poezji, podręczników szkolnych, publikacji naukowych i wielu innych. Każdego dnia, w skrzynce pocztowej milionów osób na całym świecie, pojawia się codzienna gazeta i plik ulotek. W obecnych czasach niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak skomplikowana historia kryje się za wykształceniem się znanej nam aktualnie formy druku. Bez niej wiele dostępnych na co dzień dobrodziejstw techniki byłoby zaledwie mglistym marzeniem.

Comments are closed.

error: Content is protected !!